Alireza Kharazmi

Quantitative Researcher at Alpha Point Capital